کتاب خونمان پایین است !

کتاب خونمان پایین است !!!! #سرانه_مطالعه_در_کشورمان_تنها_دو_دقیقه_میباشد که این میزان بسیار خطرناک است و کشور را به انواع بیماریهای فرهنگی مبتلا میسازد. از تمام هموطنان تقاضا میگردد تا کتاب خون خود را به سرعت افزایش دهند. (:

کتاب خونمان پایین است !!!! #سرانه_مطالعه_در_کشورمان_تنها_دو_دقیقه_میباشد که این میزان بسیار خطرناک است و کشور را به انواع بیماریهای فرهنگی مبتلا میسازد. از تمام هموطنان تقاضا میگردد تا کتاب خون خود را به سرعت افزایش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.