مرضیه عاطفی

حضرت عباس(ع)-شهادت


رفتی از خیمه و پا تا به سرم میسوزد

دلِ زینب(س)، دلِ زن های حرم میسوزد

گفتم عباس(ع)! فقط مشکِ خودت را بردار

بغض کردی و از این غم سپرم میسوزد

با لبِ تشنه، لبِ علقمه رفتی امّا

جرعه ای آب نخوردی! جگرم میسوزد

نیزه بر مشک زدندآبرویت ریخت زمین

گُر گرفتی و تنِ شعله ورم میسوزد

با غضب! تیرِ کجی رفته به خوردِ چشمت

اشک می ریزم و چشمانِ ترم میسوزد

آسمانم به زمین خورده چه بد! با صورت!

سر و پیشانیِ قرص قمرم میسوزد

غرقِ خون؛ «أدرک أخا» گفتی و بالای سرت-

مینشینم! بدنِ محتضرم میسوزد

بعدِ تو شعله می افتد به ستونِ خیمه

چوبِ گهواره! لباس ِ پسرم میسوزد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.