جملات برگزیده از کتاب گرانقدر جاذبه و دافعه علی ع -کتاب خوان ماه اردیبهشت ماه۹۵

اثر استاد شهید مرتضی مطهری
۱- علی علیه السلام یک انسان کامل بود با همه ی زیبایی هایش. جاذبه و دافعه علی- ص۱۳                           


۲- علت اساسی جذب و دفع را باید در سنخیت و تضاد جستجو کرد. جاذبه و دافعه علی – ص ۱۹
۳- مصالح حیاتی و ساختمان فطری، انسان را جاذب و دافع پرورده است. جاذبه و دافعه علی- ص ۲۰
۴- محبت این نیست که هر کس را در تمایلاتش آزاد بگذاریم و یا تمایلات او را امضا کنیم این محبت نیست بلکه نفاق و دورویی است. جاذبه و دافعه علی ص۲۳
۵- اسلام قانون محبت است. جاذبه و دافعه علی- ص ۲۳
۶- تنها اهل محبت بودن کافی نیست، اهل مسلک نیز باید بود. جاذبه و دافعه علی – ص۲۳
۷- پیامبر سمبل عشق و محبت انسانی بوده است. جاذبه و دافعه علی – ص ۲۳
۸- محبت آن است که با حقیقت توام باشد. جاذبه و دافعه علی – ص ۲۴
۹- محبت منطقی و عاقلانه آن است که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه خیر یک فرد و یا یک دسته ی بالخصوص. جاذبه و دافعه علی – ص۲۴
۱۰- اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت. جاذبه و دافعه علی – ص۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.