تاثیر مسیحیت و یهودیت بر تصوفپایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی مستشرقین بر این عقیده‌اند که صوفیه متاثر از ادیان دیگر است. در این میان عده‌ای صوفیه را متاثر از دین مسیحیت و یهودیت می‌دانند. این عده از محققان اروپایی که از اصول عقاید و گرایشان مذهبی خود متاثر هستند کوشیده‌اند تا وجه تشابه آشکار یا پنهانی میان تصوف اسلامی و عقاید خویش بیابند و بگویند که به هر حال تاثیر و تاثری در کار بوده است.
عده‌ای از مستشرقین که در مورد صوفیه آثار مختلفی دارند از جمله گیجر و کافمن و مرکس و فان سنک و هرتسفلد و گلدزیهر معتقدند که تصوف اسلامی تحت تاثیر یهودیت قرار گرفته و عده‌ای دیگر از مستشرقین همانند بیکر و آسین پلائیوس و تا حدودی نیکلسون معتقدند تصوف اسلامی از مسیحیت متاثر شده است.[1] این دو گروه برای اثبات نظریاتشان مبنی بر تاثیر و تاثر تصوف اسلامی، ادله‌ای ارائه کرده‌اند:
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.