اسرار «رمی جمره» از مناسک حجّ

اسرار رمی جمرات

عمل انسان، همیشه ظاهری دارد و باطنی، باطن اعمال همان اسرار آن‌هاست؛ نباید در ظاهر متوقف ماند، بلكه باید از ظاهر عبور كرد و با توجّه به آن باطن و اسرار، اعمال را انجام داد تا عبادتی مقبول و برخوردار از آثار و بركات معنوی داشت، گر چه به بهانه معنویت و اسرار باطنی نباید از ظاهر غفلت ورزید. ...

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.