پارادوکس صوفیه درباره مرجعیت و ولایت فقیه

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیان گنابادی به پیروی از پیشگامان خود و بر اساس آن اصل معروف و رایج در تصوف «صوفی لا مذهب است و مَن لا مذهب له ابن الوقت است و هر اقتضایی دارد.»[1] سخنان ضد و نقیض درباره مسائل مختلف مطرح می‌کنند. یکی از این مسائل، اظهار نظر‌های  بزرگان و اقطاب صوفیه در مورد مسئله اجتهاد و ولایت فقیه است.
ملا علی گنابادی نتیجه مراجعه به مجتهد را هرج و مرج می‌داند و می‌گوید: «نیابت ظاهرین ومجتهدین شیعه به اجازه و نص نیست؛ بلکه به عموم مقبوله عمربن حنظله است...واین خبر به ظاهر هرج و مرج می نماید.»[2] وی سپس ارجاع مردم به فقها را از محالات می‌شمارد و می‌گوید: «بدون نصّ صریح مداخله کردن در هیچ امری از امور دین روا نمی‌باشد و حکم غیر ماذون به اذن خاص، حکم طاغوت است.»
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.