فضائل ۷ سوره از قرآن کریم سوره عادیات رسول خدا(ع)…

سوره عادیات
رسول خدا(ع) می فرماید : " هركس سوره عادیات را تلاوت كند ، به عدد هر یك از حاجیانی كه ( شب عید قربان ) در "مزدلفه " توقف می كنند و در آن جا حضور دارند ، ده حسنه به او داده می شود . مجمع البیان

سوره كوثر
امام صادق (ع) می فرمایند :هركس در نمازهای واجب و مستحب ، سوره كوثر را تلاوت نماید ، خداوند او را در قیانت از حوض كوثر سیراب فرماید و محفلش با رسول خدا (ص) زیر شجره طوبی باشد. مجمع البیان

سوره كافرون
رسول خدا(ص) می فرماید : " " هركس سوره كافرون را بخواند ، گویا ربع قرآن را خوانده و شیاطین طغیانگر از او دور می شوند و از شرك پاك می گردند و از فزع (روز قیامت ) در امان خواهد بود. مجمع البیان

سوره نصر
رسول خدا(ص) می فرماید : " كسی كه سوره نصر را تلاوت كند ، همانند این است كه همراه پیغمبر در فتح مكه بوده است. "

مجمع البیان

سوره عصر
امام صادق (ع) می فرمایند :" هركس كه سوره عصر را درنمازهای نافله بخواند ، خدای مهربان اورادرروزقیامت در حالی زنده می گرداند كه صورتی درخشنده ، لب و دندانی خندان و چشمی روشن داشته باشد و با همین حال داخل بهشت می شود ."

سوره اخلاص
امام صادق (ع) می فرمایند :"هركس سوره اخلاص را در بسترش ، یازده مرتبه تلاوت نماید ،خداوند خانه اوو خانه های همسایگانش را حفظ خواهد فرمود ." (عین الحیاة )

سوره های فلق و ناس
زمانی پیغمبر اكرم(ص) شدیدا بیمار شد ، پس جبرئیل و میكائیل ( دوفرشته بزرگ خداوند ) نزد او آمدند . جبرئیل نزد سرپیامبر نشست ومیكائیل نزد پای او ، جبرئیل سوره فلق و میكائیل سوره ناس را تلاوت كرده و پیغمبر رابا آن دو سوره در پناه خدا قراردادند (تفسیر منهج الصادقین )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.