علی زمانیان

حمزه سید الشهدا(ع)-شهادت


عبا رسید که گرما به پیکرت نرسد

و گرد و خاک به موی مطهرت نرسد

عبا رسید به جسمت قبول حرفی نیست

ولی خدا کند از راه، خواهرت نرسد

اگر رسید به مقتل دعا کن آن لحظه

کسی برای جدا کردن سرت نرسد

تلاش کن به روی خاک تشنه هم بودی

صدای وا عطشایت به مادرت نرسد

تنت توسط سر نیزه جا به جا نشود

خداکند که دگر حرف بوریا نشود

به روی حنجرت از زخم بود اثر یانه؟

تو نیزه خورده ای اصلا ز پشت سر یانه؟

به جای دفن،زمانی که بر زمین بودی

سوار اسب رسیدند ده نفر یانه؟

تنت به روی زمین مانده است در گودال؟

شدی مقابل خواهر بدون سر یانه؟

عبور کرده ای از کوچۀ یهودی ها

زدند سنگ به سمتت ز هر گذر یانه؟

به غیر شام که در آن نبود هم نفسی

سری به نیزه نبوده بلند پیش کسی

به شام قافله را با عذاب آوردند

برای دست یتیمان طناب آوردند

مگرکه طشت زر و چوب خیزران کم بود؟

که بعد چند دقیقه شراب آوردند

به روی نیزه سر شیر خواره را عمدا

درست پیش نگاه رباب آوردند

برای اینکه دلش بیشتر به درد آید

مدام روبرویش ظرف آب آوردند

به روی نیزۀ دشمن تمام هستش رفت

نه شیر خواره که گهواره هم ز دستش رفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.