صوفیه و بت‌پرستی
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه معتقدند سالک همیشه باید در محضر مرشد و قطب خود باشد و اعمال و کردارش تحت اوامر و نواهی قطب انجام شود و حتی برای زمانی که سالک نزد قطب حضور ندارد  نیز بر سالک واجب است که صورت مرشد را در تمام کردار و اعمال خویش در نظر داشته باشد. همچنان که ملاسلطان می‌گوید: «سالک، صورت مرشد را در جمیع حالات باید در نظر داشته باشد». و نیز گفته: «صورت مرشد را در نظر گرفتن از اتفاقات صوفیه است».[۱]
صوفیه علاوه بر این باید در تمام اعمال و عبادات نیز صورت مرشد را در ذهن داشته باشند اما متأخرین از اقطاب صوفیه برای این‌که موردانتقاد مردم و علماء قرار نگیرند درصدد برآمدند که این مسأله را توجیه کنند، همچنان که صالح علی‌شاه در این‌باره می‌گوید: «در نظر گرفتن صورت امر نشده، بلکه به تأمل روا نیست. فقط تذکر که بی‌اختیار به تمثل بکشد، در اخبار رسیده»[۲] و حتی بعضی از صوفیه به‌کلی آن را رد کرده و آن را تهمت محض می‌دانند و این در حالی است که ملاعلی گنابادی در کتاب صالحیه خود می‌گوید: «مقلد ناچار است که در وقت عمل، مطاع (مرشد) را در جمیع حالات باید در نظر داشته باشد».[۳]
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.