سعید خرازی

حضرت رقیه(س)-ولادت


اى سراپا قامتت صحباى عشق

وى به قاموس خدا معناى عشق

 شعرِ دل را بَحر و مضمون داده اى

 عاشقى را یاِد مجنون داده اى

 بسكه شاهِ دین به زهراس عشق داشت

 آرزوى دخترى همچون توداشت

آنقَدَر حقّ عاشقِ بابِ تو بود

 آرزویش را بَر آورده نمود

 دُخترى دادم دوباره شاه را

 آفریدم بارِ دیگر ماه را

 دُخترش لیلاتر از لِیلى شده

 از همین حالا اباالفضلى شده

 موقعِ خَلقِ چُنین رُخسارِ ماه

 حقّ به خود می گفت با اندوه و آه

 حِیف، این مَه رنگ نیلى می خورد

 حیف ازین صورت كه سیلى می خورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سعید خرازی

حضرت رقیه(س)-ولادت


اى سراپا قامتت صحباى عشق

وى به قاموس خدا معناى عشق

 شعرِ دل را بَحر و مضمون داده اى

 عاشقى را یاِد مجنون داده اى

 بسكه شاهِ دین به زهراس عشق داشت

 آرزوى دخترى همچون توداشت

آنقَدَر حقّ عاشقِ بابِ تو بود

 آرزویش را بَر آورده نمود

 دُخترى دادم دوباره شاه را

 آفریدم بارِ دیگر ماه را

 دُخترش لیلاتر از لِیلى شده

 از همین حالا اباالفضلى شده

 موقعِ خَلقِ چُنین رُخسارِ ماه

 حقّ به خود می گفت با اندوه و آه

 حِیف، این مَه رنگ نیلى می خورد

 حیف ازین صورت كه سیلى می خورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.