درس های زندگی:

عکس و تصویر درس های زندگی: از زندگی آموختم هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست... آموختم از ...

از زندگی آموختم
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...
آموختم
از آدمها بت نسازم...

آموختم
اگر به من حسادت میکنندحتما از آنها برترم...

آموختم خنده بعضی ها از گریشون غمناک تره...

آموختم
تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد...

آموختم
کم آوردن قسمتی از زندگیست...

آموختم
هر چه می خواهد دل تنگت، ساکت کسی درک نخواهد کرد ...

آموختم
که گاهی وقتها هیچ واژه ای آرامت نمیکند ...

آموختم
به بودنها دیر عادت کنم و به نبودنها زود. آدمها نبودن را بهتر بلدند ...

آموختم
گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می شوی...

آموختم
گاهی یک کلمه پتک است و تمام وجود من از شیشه...

آموختم
تا با کفش کسی راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم...

آموختم
گاهی برای بودن باید محو شد ...

آموختم
دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند ...

آموختم
از کم بودن نترسم. اگر کم باشم شاید ولم کنن ولی زیاد باشم حیفم میکنن...

آموختم
برای شناخت آدمها، یکبار بر خلاف میلشان عمل کنم..............!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.